TUIN - LANDSCHAP - OPENBARE RUIMTE - BOOMVERZORGING  

Boomverzorging

Boomverzorging omvat het snoeien, planten/verplanten en  weghalen van bomen.

 

Ieder project wordt uitgevoerd met respect voor de boom. Gezonde bomen trachten we zo lang mogelijk in stand te houden. Enkel om veiligheidsredenen worden zieke bomen gekapt of ingenomen.

 

Voor vellen van bomen is mogelijk een stedenbouwkundige vergunning nodig. Iedere gemeente kan hierover een aparte regelgeving hebben. Voor meer info neemt u best contact op met de milieudienst van uw gemeente.

 

We geven ook advies bij planning en beheer en doen onderzoek naar veiligheid en gezondheid van bomen.